เกี่ยวกับเรา

       อจ. สถาพร ชุติมาสกุล นักวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การสกัดสมุนไพรแบบยาแผนปัจจุบัน  ตำแหน่งปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เคมแมกซ์ แอนด์ ไฟเปอร์ จำกัด

และบริษัทในเครือ ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเคมี และปริญญาโทด้านวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญที่สุดของท่าน คือแนวทางวิธีการสกัดยาสมุนไพรแบบยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีกรรมวิธีที่

แตกต่างจากการสกัดสมุนไพรแบบโบราณโดยสิ้นเชิง  เนื่องจากสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณทางยามากก็จริง แต่การสกัด

แบบโบราณ (การสกัดร้อน-สกัดเย็น) นั้น ทำให้ได้สารสกัดสมุนไพรทั้งคุณและโทษได้พร้อมๆกัน ร่างกายของคนเรา

จึงไม่สามารถได้รับสรรพคุณทางยาจากสมุนไพรได้อย่างเต็มที่หรือได้รับสารสมุนไพรที่เป็นโทษแก่ ร่างกายไปด้วย

และเมื่อทานติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เป็นพิษสะสมที่ตับ เช่นเดียวกับการรับประทานยาแผนปัจจุบันที่มีสารเคมี

ตกค้างที่ตับได้นั่นเอง

       ภายหลังต่อมาท่านได้ประสบกับปัญหาทางสุขภาพหลายประการเนื่องจากการทำงานหนักและอายุที่เพิ่มมากขึ้น

จนทำให้ท่านมีภาวะหัวใจเต้นไม่ปกติ  อาการปวดร้าวที่หลังและเส้นตึงทั่วร่างกายหลังจากตื่นนอน อาการหลับๆตื่นๆ

เนื่องจากการปวดปัสสาวะเวลากลางคืนบ่อยๆ  อาการปวดข้อเข่าคล้ายอาการเริ่มต้นของโรคเก๊าท์  ประกอบกับคน

ใกล้ตัวในครอบครัวของท่านก็มีอาการดังกล่าวเช่นกัน  ท่านได้ค้นพบว่า ผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักมีอาการดังกล่าว หรือใน

บางรายมีอาการวิงเวียนศีรษะ นอนไม่พอหรือหลับไม่สนิท ลมชัก และหอบหืด เนื่องจากปัญหาระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีด้วย

เหตุนี้จึงทำให้ท่านตัดสินใจคิดค้นและนำงานวิจัยกลับมาพัฒนาใหม่อีกครั้ง  โดยการนำความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

โครงสร้างเคมีมาประกอบกับองค์ความรู้เรื่องการต่อต้านความเสื่อมชรา (Anti-aging) จากสมุนไพรไทย  เนื่องจากเป็น

ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า สารต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidant)นั้นมีส่วนช่วยสำคัญในการชะลอความเสื่อมสลายของเซลล์

ในร่างกาย มีส่วนช่วยในการเพิ่มภูมิต้านทานและป้องกันโรคมะเร็งต่างๆด้วยเหตุนี้งานวิจัยพัฒนาชิ้นใหม่ของท่านจึงเน้น

เรื่องการสกัดสมุนไพรแบบยาแผนปัจจุบันให้ได้ตัวยาที่ต้องการโดยมีสรรพคุณเฉพาะทางในการรักษา  และการคัดสรร

สมุนไพรที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่ร่างกายสามารถนำสารสกัดสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกัน

ก็ได้ผลลัพธ์ด้านการชะลอความเสื่อมชราของร่างกายอย่างแท้จริง

บทความ โดย อาจารย์ สถาพร ชุติมาสกุล

บทความเรื่องโรคปวดข้อเข่า ปวดเก๊าต์ ปวดรูมาตอยด์

โรคเก๊าต์ เกิดขึ้นในกรณีที่เลือดมีกรดยูริคสูง ตามปกติมาตรฐานทั่วไปมีได้
ไม่เกิน 7 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ถ้ามีมากกว่า 7 มิลลิกรัม/เดซิลิตร
จะทำให้เกิดผลึกเกลือยูเรตในเลือดและจะไป อ่านต่อ...

บทความ ปวดเมื่อย ปวดเส้น เส้นตึง

อาการนี้มักเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย และเกิดได้บ่อยๆครั้ง ดังนั้นเราควรทราบสาเหตุและวิธีการรักษาเบื้องต้นดังนี้
สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อย ปวดเส้น เส้นตึง  อ่านต่อ...

นอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องโครงสร้างทางเคมีของสมุนไพร สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด และการคัดเลือก
ตระกูลสมุนไพรที่จะนำมาใช้เป็นสารสกัดแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่ อจ. สถาพร ชุติมาสกุล ให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ
และถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดหนึ่งเรื่องของการผลิตยาสมุนไพรนั่นคือ การคัดสรรสมุนไพรและการคัดสรรแหล่งเพาะปลูก

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรแร่ธาตุ  สิ่งเหล่านี้ล้วนมีคุณประโยชน์ต่อผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
และแหล่งผลิตเพาะปลูกสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ อุณหภูมิ อากาศ และน้ำที่เหมาะสม จะมีผลต่อสรรพคุณ
ของสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นอย่างมาก  นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้แหล่งเพาะปลูกคือ ฤดูการเก็บเกี่ยวสมุนไพรแต่ละชนิด
เนื่องจากสมุนไพรแต่ละตัวจะออกฤทธิ์ไม่เท่ากันในช่วงอายุที่ต่างกัน  หากมีการเก็บเกี่ยวในช่วงอายุที่ไม่เหมาะสม
สมุนไพรชนิดนั้นๆ จะไม่จะสามารถให้สรรพคุณที่ดีที่สุดออกมาได้

 ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรอย่างลึกซึ้งในเชิงวิทยาศาสตร์ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยอย่างมากมาย
มหาศาล ความรู้และงานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตยาสมุนไพร ที่ไม่ได้แค่รักษาโรคแบบทั่วไป แต่เป็นการ
รักษาแบบตรงจุด เห็นผลทันที และสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อย่างชัดเจน ไม่มีผลข้างเคียงเมื่อทานติดต่อกันเป็น
เวลานาน และที่สำคัญยังช่วยบำรุงร่างกายและชะลอความเสื่อมชราอย่างแท้จริง

ศาสตร์แห่งการคัดสรรสมุนไพร

1. ปวดเมื่อย ปวดเส้น เส้นตึง

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามตัว ปวดไหล่ ปวดคอ ปวดกล้ามเนื้อ
ฟื้นฟูสภาพเส้นเอ็นให้ยืดหยุ่นไม่แข็งตึงช่วยลดอาการเส้นตึงและเส้นยึด

อันเกิดจากเส้นเอ็นตึงแข็งและกรอบ  อาการกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นหดตัว

เนื่องจากระบบเลือดลมหมุนเวียนไม่ดี มีลมในเส้นหรือลมขัด  ยาน้ำสมุนไพรจะเข้าไป

เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิต และนำพาก๊าซออกซิเจนหมุนเวียนในร่างกาย

ได้ดีขึ้น จึงสามารถลดอาการปวดเมื่อยบริเวณต่างๆได้อย่างดีเยี่ยม

2. ปวดข้อเข่า ปวดเก๊าต์ ปวดรูมาตอยด์

บรรเทาอาการปวดข้อ ไขข้ออักเสบ โรคเก๊าท์และไขข้อรูมาตอยด์ ด้วยการขับลม ลิ่มเลือด

กรดยูริก เกลือยูเรตและลิ่มสารต่างๆที่คั่งค้างในไขข้อ ลดและต้านการอับเสบของเนื้อเยื่อไขข้อ

ให้ลดลงตามลำดับ ปรับการไหลเวียนเลือดไปยังบริเวณข้อต่อได้ดีขึ้น ช่วยละลายพังผืดที่

เกาะตามข้อและเส้นเอ็น เมื่อทานต่อเนื่อง โรคเก๊าท์และรูมาตอยด์จะค่อยๆ ดีขึ้นจนหายเกือบสนิท

โดยที่ช่วงแรกของการทานจะเป็นการกระทุ้งโรค อาจมีอาการปวดบวม หรือบวมแดงบริเวณ

ข้อต่อที่มีปัญหา

3. บำรุงโลหิต โลหิตจาง ปวดประจำเดือน

ช่วยบำรุงเลือดให้เกิดความสมดุลในเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และพลาสมา

ช่วยบำรุงผู้ที่มีอาการโลหิตจาง เสริมสร้างหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นแข็งแรง ปรับความดันโลหิต

ให้เป็นปกติ ช่วยป้องกันโรคหัวใจวายเฉียบพลัน  และป้องกันการเกิดเลือดข้นอันเป็นสาเหตุของ

การเกิดโรคหลอดเลือดอุดตัน  บรรเทาอาการปวดประจำเดือน มดลูกหดตัว ปวดเกร็ง บรรเทาหรือลดการเกิดช็อคโกแลตซีสต์ ช่วยให้โลหิตไม่แข็งตัวที่บริเวณปากมดลูก

ไม่เกิดการไหลย้อนกลับของประจำเดือน

4. บำรุงตับ บำรุงไต เพิ่มภูมิต้านทาน

บำรุงตับไตให้ทำงานเป็นปกติและแข็งแรง  ช่วยดักจับไขมัน ขับสารพิษจากตับและไต ทำให้ค่าตับ

ค่าไตอยู่ในระดับปกติได้ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน  สารสกัดสมุนไพรจะช่วยย่อยสลายน้ำตาล

ในเลือดให้เป็นพลังงาน ตับอ่อนสามารถผลิตอินซูลินได้เอง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

ช่วยลดอาการแทรกซ้อนจากอาการป่วยเบาหวานได้ และเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

5. บำรุงสมอง บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท

ช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ลดอาการโรคลมชัก โรคหอบหืด โรคพาร์กินสัน
ที่เกิดจากความผิดปกติของสมองและระบบทางเดินหายใจ ปรับสมดุลการไหลเวียนโลหิต

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ  อาการผิดปกติ

ทางสมองจะบรรเทาลงอย่างรวดเร็ว

6. ขับปัสสาวะ ขัดปัสสาวะกะปริบกะปรอย

ช่วยป้องกันโรคทางระบบปัสสาวะ ปัสสาวะเล็ดในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหา

ปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืน  หรือผู้ที่มีปัญหาไต (ไตพิการ) มีปัสสาวะเหลืองผิดปกติ
ยาน้ำสมุนไพรจะช่วยขับพิษและกำจัดของเสียออกจากไต

7. นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท ลดอาการเครียด

ช่วยลดฮอร์โมนความเครียด (Cortisol Hormone) และเพิ่มฮอร์โมนเซโรโทนิน

(Serotonin Hormone) เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายจะผลิตและหลั่งออกมาเมื่อร่างกาย
นอนหลับได้สนิทและอารมณ์ดี  และช่วยให้นอนหลับสนิท (Deep Sleep)
และสามารถงดใช้ยานอนหลับซึ่งมีผลกระทบต่อตับสำหรับผู้ป่วยบางราย

8. ป้องกันมะเร็ง ชะลอความแก่ คืนความอ่อนเยาว์

มีสารต้านอนุมูลอิสระ (Anti-oxidants) ปริมาณ 4,000-6,000 มิลลิกรัมต่อขวด
ช่วยลดการเสื่อมสภาพและสึกหรอของเซลล์ในร่างกาย ช่วยป้องกันโรคมะเร็งต่างๆ

และชะลอความแก่ชรา บำรุงร่างกายที่อ่อนแอให้กลับมาสดใส มีกำลังวังชามากขึ้น

กระชายดำ

ที่สุดของสมุนไพรแห่งสุขภาพ ปรับสมดุล

แก้ปวดข้อ ปวดกระดูก ปรับสมดุลฮอร์โมน บำรุงโลหิต

แก้ตกขาว ปวดท้องประจำเดือน ปัสสาวะเล็ด

 

โคคลาน

สมุนไพรแก้ปวดไทยโบราณ บำรุงโลหิต

แก้อาการปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว แก้เส้นตึง

ตงกัตอาลี

ยอดสมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย

บำรุงโลหิต คลายอาการปวดเมื่อย

เห็ดหลินจือ

ราชันย์แห่งสมุนไพรจีน บำรุงหัวใจ

 กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

 และนอนหลับสนิทยาวนานมากยิ่งขึ้น

โสมเกาหลี

ราชาแห่งยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง

ปรับสมดุลร่างกาย แก้อาการอ่อนเพลีย

กำลังช้างสาร

สุดยอดสมุนไพรไทยโบราณ ช่วยบำรุงกำลัง บำรุงสมรรถภาพทางเพศ

และช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยชะลอความแก่

ตรีผลา

จ้าวแห่งสมุนไพรล้างพิษ และผ่อนคลาย

ช่วยให้หลับลึก หลับสบาย ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่

ตื่นมาสดใส สดชื่น มีชีวิตชีวา

รวมสุดยอดสมุนไพรที่ทรงคุณค่าไว้ในหนึ่งเดียวและอื่นๆ กว่า 20 ชนิด

สรรพคุณ 8 ประการของยาน้ำสมุนไพร บำรุงร่างกาย เบอร์ 8 ตราเทพมังกร

ติดต่อสั่งซื้อ เพื่อสุขภาพที่ดีแก่คนที่คุณรัก

สอบถามโทร CALL CENTER :
062-459-0555

ร้านขายยาตัวแทนจำหน่าย

Safe & Save Pharmacy ทั้ง 3 สาขา

สาขาศรีนครินทร์ (ตรงข้ามพาราไดซ์ พาร์ค) Tel : 02-383-8645-6

Take Care สาขาบิ๊กซี เอกมัย Tel : 02-7148-266-7

KS Pharmacy (สาขาอโศก ใกล้ซอยสุขุมวิท 17) Tel : 02-252-1916

 

บริษัทตัวแทนจำหน่าย

Natural Perfect Marketing Co.,ltd.
( On Air สถานีวิทยุ FM 90.0)

Tel : 062-782-9090

ไซน่าทาวน์ เวิลด เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

www.chinatownyaowarach.com
Tel : 02-116-0116, 18

Rainee Rich 99 Co.,Ltd.7/2 Soi Chokechaijongjamroen, Rama 3 Rd. Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120   Tel : (66)2 295-3687-91  Fax : (66)2 295-3692